Nápojová súprava LR 982

Dizajn  Karol Hološko
 

Nápojová súprava nesie typické znaky dizajnu, ku ktorému Karol Hološko smeroval produkciu sklárne od konca 40. rokov, keď prišiel do Lednických Rovní z argentínskej sklárne Cristalerias Rigolleau. Vyniká eleganciou obrysových línií, jednoduchými funkčnými tvarmi, subtílnymi proporciami a krehkosťou čírej skloviny. Technológia ručnej výroby kalicha a stopky z jedného kusa skla – „ťahanej nohy“, ktorú spolu s Jaroslavom Tarabom a Vojtechom Chmelíkom vyvinuli v roku 1956, sa stala charakteristickou črtou rovnianskeho skla. Hološko ovplyvňoval podobu produkcie sklárne 25 rokov nielen svojou invenčnou dizajnérskou tvorbou, úspešnou v medzinárodnom kontexte, ale aj ako zakladateľ a vedúci výtvarno-technického strediska, ktoré predstavovalo prvý prototyp komplexného dizajnérskeho firemného pracoviska u nás.

Adriena Pekárová
Viac v článku - Designum 3/2018

Datovanie 1962 (replika 2017)
Sekcia výstavy
Materiál
Technika
Rozmery v mm (v × š × d) 90 × 175 (poháre); 240 (džbán); 290 (karafa)
Evidenčné číslo PD-S-332