Súprava mís

Dizajn  Aleksandra Stencel
 

Polguľovité misy s rebrovaním, šikmo zrezané

Datovanie
Sekcia výstavy
Materiál
Technika
Rozmery v mm (v × š × d) 130 × 110 × 250; a 150
Evidenčné číslo PD-S-337