Súprava mís

Dizajn  Aleksandra Stencel

Polguľovité misy s rebrovaním, šikmo zrezané