Deň, ktorý neumrie, filmový plagát

Dizajn  Milan Veselý