Rádioprijímač Tesla 405U - Futurit

Dizajn 
 

Datovanie 1952
Sekcia výstavy
Materiál
kov
Technika
Rozmery v mm (v × š × d) 390 × 156 × 262
Evidenčné číslo PD-E-56

Súvisiace diela