Model dodávkového automobilu BAZ

Dizajn  Milan Bíroš
 

Milan Bíroš nastúpil do Bratislavských automobilových závodov (BAZ) hneď po strednej škole v roku 1973 so zaradením konštruktér pre tvarové riešenie. Po roku v BAZ vytvoril Bíroš sadrový model štúdie športového automobilu. Nemal žiadne kolesá, len lesklú modrú aerodynamicky zvlnenú plochu. Práve táto mimoriadne nadčasová štúdia vyvolala v závode veľký rozruch a začalo sa o ňom hovoriť ako o sochárovi automobilov. Jeho návrhy dodávkových vozidiel z rokov 1974 a 1975 však veľmi jasne definovali príklon ku hranatej estetike s premyslenou dynamikou línií a dôrazom na proporcie. Z automobilového sochára sa veľmi rýchlo vyprofiloval umelec - dizajnér s výborným technickým myslením. Maroš Schmidt
Viac v článku: Milan Bíroš – prvý dizajnér BAZ v zbierkach SMD