Dvojstránka z časopisu Slniečko 1/1939 (september) zo súboru z rokov 1937-1944

Dizajn  Karol Ondreička

Vrchná tlačená dvojstránka detského časopisu Slniečko, na obálke čierno-oranžová hlavička, dvojstĺpcová sadzba textu a ilustrácia mládenca dvíhajúceho ruky k hviezde na oblohe.

Datovanie
Sekcia výstavy
Materiál
Technika
Rozmery v mm (v × š × d) 260 × 200
Evidenčné číslo KD-K-11-15

Súvisiace diela