Kalkulačka Tesla T 801

Dizajn  Pavol Thurzo

Datovanie 1980
Sekcia výstavy
Materiál
kov
Technika
Rozmery v mm (v × š × d)
Evidenčné číslo 2014/909

Súvisiace diela