Mikropočítač PMD 85

Dizajn  Pavol Thurzo
 

Datovanie 1985
Sekcia výstavy
Materiál
kov
Technika
Rozmery v mm (v × š × d)
Evidenčné číslo Súkromný majetok

Súvisiace diela