Hlavolam Puto lásky, študentská práca

Dizajn  Bianka Abaffy, ŠUV Kremnica