Listová kabelka

Dizajn  Zuzana Szabó
 

Výrobca
Datovanie
Sekcia výstavy
Materiál
Technika
Rozmery v mm (v × š × d)
Evidenčné číslo MT-513

Súvisiace diela