Bratislavčania vítajú Havla

Dizajn  Karol Rosmány