Piateho o piatej varí guláš číslo 5

Dizajn  Karol Rosmány