Kolekcia troch keramických tanierov so skleneným poklopom

Dizajn  Eva Potfajová, Igor Balgavý
 

Keramika - Igor Balgavý, sklo - Eva Potfajová

Datovanie 80. roky 20. storočia
Sekcia výstavy
Materiál
Technika
Rozmery v mm (v × š × d)
Evidenčné číslo PD-S-484