Kolekcia troch keramických tanierov so skleneným poklopom

Dizajn  Eva Potfajová, Igor Balgavý
 

Keramika - Igor Balgavý, sklo - Eva Potfajová