Plagát a grafický design, výstavný plagát

Dizajn  Vladislav Rostoka
 

Výstavný plagát v klasickom formáte, päť mien vystavujúcich autorov nad sebou, písmená O sú pretransformované do podoby zástrčiek, pod nimi elektrický kábel spojený s ceruzkou. Biele figúry na čiernom pozadí