Sladký čas Kalimagdory, filmový plagát

Dizajn  Ivan Štěpán

Tlačený plagát na kartóne v klasickom formáte s fotografiou asambláže ženského torza a voľným nápisom Sladký čas Kalimagdory