Príbor č. 58 Brusel

Dizajn  Ján Čalovka

Príbor č. 58 je najdlhšie vyrábaným dizajnom na Slovensku v Sandriku Dolné Hámre. Autor dostal Zvláštnu cenu ministra kultúry SR, v NCD 2005