JAWA 207/300

Dizajn  Jindřich Šafařík

Oranžový moped s pedálmi, gumové sedadlo, tachometer integrovaný v prednom svetle