O výstave

100 rokov dizajnu / Slovensko 1918 – 2018

Výber zo zbierok Slovenského múzea dizajnu, otvorené každú stredu až nedeľu od 14:00 do 18:00 hod.

Expozícia 100 rokov dizajnu vznikla pri príležitosti 100. výročia založenia ČSR a 25. výročia vzniku Slovenskej republiky.

Kurátorský tím: Katarína Hubová, Simona Janišová, Ľubomír Longauer, Gabriela Ondrišáková, Adriena Pekárová, Mária Rišková, Maroš Schmidt, Zuzana Šidlíková, Anna Ulahelová. Vedúci kurátor: Maroš Schmidt

Za autorstvo koncepcie získal kurátorský tím a vedúci kurátor v roku 2018 Cenu Nadácie Tatra banky za umenie.

 

Sprievodný program

Deti vo forme - program je určený pre deti vo veku od 6 do 12 rokov, maximálny počet detí na jednom programe je 10, registrovať sa môžete zaslaním e-mailu na adresu programy@scd.sk s predmetom správy Deti vo forme, kde uvediete aj vek prihlasovaného dieťaťa. Program vedú výtvarná pedagogička Gabika Rybáriková (stredy) a výtvarníčka Veronika Muchová (nedele). Trvanie: nedeľa 16:00 – 17:30, streda 17:00 – 18:30

Deti vo forme 2020

Január
26.1. (nedeľa) Identita: Rodinná identita

Február
12.2. (streda) Knižný dizajn: Redizajn knižného obalu
23.2. (nedeľa) Večná geometria: Autorská tlač

Marec
18.3. (streda) Móda v čase: Odev budúcnosti
29.3. (nedeľa) Ilustrácia: Vyrob pár / nájdi pár

Apríl
15.4. (streda) Pod prúdom: Zvieratko z elektrospotrebiča
26.4. (nedeľa) Proces a experiment: Novotvar

Máj
13.5. (streda) Keramika: Hlinená miska
24.5. (nedeľa) Písmo: Deti vo forme 2020

Jún
3.6. (streda) Komunikácia v priestore: Ako odprezentovať SMD na námestí?
21.6. (nedeľa) Od ihly po obchod: Reklamná fotografia

 

Deti vo forme 2019

September
15.9. (nedeľa) Móda v čase: Minulé a súčasné dezény
25.9. (streda) Písmo: Tajná abeceda

Október
13.10. (nedeľa) Pod prúdom: Robot z elektroodpadu
23.10. (streda) Knihy: Redizajn knižného obalu

November
10.11. (nedeľa) Komunikácia v priestore: Vlastný transparent
20.11. (streda) Drevo: Model stoličky

December
1.12. (nedeľa) Multimédiá: Animácia
11.12. (streda) Hravé detstvo: Textilná hračka

 

Komentované prehliadky

Ak máte záujem o komentovanú prehliadku výstavy pre školy a skupiny, napíšte nám na e-mail: programy@scd.sk

 

Deti vo forme / komentovaná prehliadka
18.5. 2019, 17.00 (Noc múzeí a galérií 2019)

Komentovaná prehliadka výstavy 100 rokov dizajnu / Slovensko 1918 - 2018 pre deti vo veku 6 – 14 rokov, na ktorej budeme výstavu objavovať vďaka úlohám z detských sprievodcov výstavy. Úlohy sú rozdelené pre menšie deti vo veku 6 – 12 rokov, ale aj pre tie väčšie od 12 rokov, takže sa nudiť nebudú ani tí najšikovnejší. Prehliadku povedie Helena Cibulková.

Tesláci pri práci
18.5. 2019, 18.30 (Noc múzeí a galérií 2019)

Komentovaná prehliadka zameraná na dizajn výrobkov z Tesly Bratislava z expozícií Geometria, Pod prúdom a Porces - experiment v rámci stálej expozície 100 rokov dizajnu / Slovensko 1918 - 2018. Hostia Maroša Schmidta budú pracovníci dizajnérskeho oddelenia Tesly Bratislava: Pavol Thurzo, Peter Kramár a Andrej Matuška. Dozviete sa viac zo zákulisia tvorby prvého rádioprijímača v tvare hokejového puku, prvej Hifi veže, prvého osobného počítača, prvého digitálneho rádiobudíka a veľa doposiaľ nezverejnených príbehov zo života oddelenia dizajnu.

O keramike a porceláne
12.3. 2019, 10:00

Štartujeme sériu komentovaných prehliadok výstavy 100 rokov dizajnu Slovensko 1918-2018, venovaných špecifickým témam. Prvá z týchto prehliadok sa zameria na krehké médium - keramiku a porcelán.
Stredobodom nášho záujmu nebude len 53 predmetov v kóji keramiky a porcelánu, ale aj ďalšie kusy, ktoré sa skrývajú v iných častiach expozície. Rozpovieme si príbehy niektorých významných predmetov zbierky a rozoberieme aj ich výrobné postupy. Dozviete sa prečo boli žiaruvzdorné šamotové tvárnice zaradené do sekcie výstavy venovanej téme geometrie, ktorý keramický kúsok je v expozícii najstarší, ale aj ako fungovala bratislavská keramická dielňa Art4. Prehliadka je venovaná všetkým nadšencom keramiky a porcelánu. Komentovať bude kurátorka zbierky keramiky a porcelánu Simona Janišová.

Komentované prehliadky pre školy a skupiny: helena.velicova@scd.sk +421 2 381 08 089 (počas otváracích hodín), +421 918 110 247

 

O výstave

Výber zo zbierok Slovenského múzea dizajnu (SMD), ktorý je prezentovaný v prvej expozícii histórie a súčasnosti slovenského dizajnu a úžitkového umenia, je výsledkom niekoľkoročnej vedecko-výskumnej a zbierkotvornej práce jedného z najmladších múzeí na Slovensku, ktoré vzniklo v roku 2013. Výstavný projekt otvárame pri príležitosti 100. výročia založenia ČSR a 25. výročia vzniku Slovenskej republiky s cieľom doplniť prázdne miesta v dejinách slovenského dizajnu v rámci Československa ako aj počas samostatného štátu. Našou ambíciou nebolo vystaviť všetkých dizajnérov, firmy a podniky, ktoré pôsobili za 100 rokov na území Slovenska, pretože fyzicky a priestorovo to zatiaľ ani nie je možné. História dizajnu na Slovensku ponúka stále veľa neprebádaných miest. Veľa prác, dokumentov, foriem a modelov bolo dávno pred vznikom SMD zničených alebo ostali zabudnuté v pivniciach či na povalách. Niektoré prototypy majú ich autori stále doma na policiach a v zásuvkách, dobre chránené pred zrakmi verejnosti. Absencia inštitucionálneho zázemia a dlhodobého výskumu v tejto oblasti vytvorili mylný dojem, že dizajn nie je relevantná téma našej hmotnej kultúry. Aj preto stálou expozíciou vyzývame širokú verejnosť, obzvlášť samotných autorov dizajnu a výrobcov, na spoluprácu pri dopĺňaní súčasných zbierok SMD, vďaka ktorým sa už dnes hlásime do medzinárodného diskurzu v danom odbore.

Expozíciu sme rozdelili na dva základné celky: produktový a komunikačný dizajn. V produktovom dizajne členíme exponáty do 14 oddelení podľa materiálov a tematických celkov. Komunikačný dizajn má 6 oddelení, ktoré reprezentujú základné prostriedky komunikácie či médiá. Expozície ponúkajú rôzne námety pre ďalšiu diskusiu nielen o materiálovej skladbe, ale aj o tvarovaní v dizajne, procese vzniku výrobkov, experimentovaní pri navrhovaní, porovnávaní starého dizajnu s novým, komunikácii a multimédiách alebo o budovaní vizuálnej identity. Základnou otázkou naďalej ostáva legitimita pojmu slovenský dizajn v kontexte Československa, ale aj s ohľadom na inú národnosť dizajnérov tvoriacich na území dnešného Slovenska. Rovnako tak sa dá uvažovať o slovenskom dizajne slovenských dizajnérov pôsobiacich v zahraničí. Expozícia 100 rokov dizajnu nedáva odpoveď na otázku, či dizajn pozná alebo nepozná hranice. Svoj kľúč k odpovedi si u nás môže nájsť každý sám.

K stálej expozícii sme pripravili webstránku, ktorá návštevníkovi v digitálnej podobe približuje témy expozície, diela, dizajnérov, výrobcov , alebo školy. Obsahuje kvalitný obrazový materiál dokumentujúci predmety zo zbierok SMD a ďalší obsah, ktorý rozširuje zážitok z návštevy expozície – či už priamo na výstave (prostredníctvom dotykových obrazoviek) alebo pred/po návšteve expozície (na mobilných zariadeniach, pre ktoré je stránka optimalizovaná). Webovú stránku budeme aktualizovať aj počas trvania výstavy a bude slúžiť ako prototyp nového webu SCD – časti, ktorá sprístupní zbierky SMD, informácie o dizajnéroch a aktivitách z oblasti dizajnu na Slovensku.

Základným poslaním SMD je výskum tvorby autorov dizajnu a produkcie výrobcov/dizajnérskej tvorby a produkcie firiem na Slovensku. Úlohou expozície je vytvoriť prehľadnou a inšpiratívnou formou príbeh vzniku a vývoja dizajnu na Slovensku, ktorý zahŕňa všetky podstatné oblasti a fenomény. V jeho poznávaní, ktoré nekončí rokom 2018 a zároveň má oveľa hlbšie korene, ako je rok 1918, naďalej pokračujeme.

Maroš Schmidt, vedúci kurátor

Hlavný mediálny partner SCD