Katalóg produktov - "Materiál"

V Slovenskom múzeu dizajnu uchovávame množstvo diel, ktoré dokumentujú historiu dizajnu (nielen) na Slovensku. Spoznajte bližšie 547 diel, ktoré sme vybrali na výstavu.

Prestierania

60. - 70. roky 20. storočia