Katalóg produktov - "Technika"

V Slovenskom múzeu dizajnu uchovávame množstvo diel, ktoré dokumentujú historiu dizajnu (nielen) na Slovensku. Spoznajte bližšie 547 diel, ktoré sme vybrali na výstavu.

Filtrovať diela podľa "Technika"

Žardiniera

Jozef Sušienka
2. polovica 20. storoč