Plagát

Plagátu dlho patrilo miesto na výslní grafického dizajnu. Od prelomu 19. a 20. storočia sa stal nerozlučným spoločníkom mestského človeka, prostriedkom slobody prejavu. Plagát je účelný, propaguje udalosť, produkt, či myšlienku, a zároveň môže byť obrazom, voľným výtvarným dielom.

Rozvoj spoločenského života, ekonomiky, inštitúcií v medzivojnovom období spôsobil vysoké nároky na vizuálnu prezentáciu. Vďaka aktivite významných výtvarníkov a grafikov, ale i vďaka reklamnému oddeleniu na Škole umeleckých remesiel v Bratislave, sa práve v tomto období u nás rozvinula tradícia výtvarne kvalitnej reklamy, a aj plagátovej tvorby. Patríme do stredoeurópskeho kontextu, k zviditeľneniu Slovenska prispelo aj Trienále plagátu Trnava, od roku 1991 organizované komunitou aktívnych grafických dizajnérov. V súčasnosti plagát funguje v rámci širšieho spektra digitálnych a materiálnych aplikácií propagačnej stratégie spoločne s digitálnym dizajnom na webe, bilbordami, citylightmi.

Základ plagátovej zbierky SMD tvoria dary výtvarníkov generácie 2. polovice 20. storočia, ktoré ešte pred vznikom múzea dizajnu zozbieral grafický dizajnér a výskumník grafického dizajnu Ľubomír Longauer. Druhú veľkú časť zbierky tvoria plagáty z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, invenčné autorské plagáty študentov z 90. rokov 20. storočia, kedy bola založená katedra grafického dizajnu.

Zbierka obsahuje príklady všetkých techník tvorby a sériového rozmnožovania plagátu – ofset, sieťotlač, digitálne tlače, ručne či fotograficky vytvorené predlohy – maľované, kreslené, kolážové plagáty. Klasické žánre ako kultúrny, spoločensko-kritický, agitačný, propagandistický, reklamný plagát, ale aj autorské typografické a konceptuálne kompozície. Unikátnym je experiment Ivana Štěpána, plastický plagát k výstave Danuvius 1968.

Plagátu dlho patrilo miesto na výslní grafického dizajnu. Od prelomu 19. a 20. storočia sa stal nerozlučným spoločníkom mestského človeka, prostriedkom slobody prejavu. Plagát je účelný, propaguje udalosť, produkt, či myšlienku, a zároveň môže byť obrazom, voľným výtvarným dielom.

Rozvoj spoločenského života, ekonomiky, inštitúcií v medzivojnovom období spôsobil vysoké nároky na vizuálnu prezentáciu. Vďaka aktivite významných výtvarníkov a grafikov, ale i vďaka reklamnému oddeleniu na Škole umeleckých remesiel v Bratislave, sa práve v tomto období u nás rozvinula tradícia výtvarne kvalitnej reklamy, a aj plagátovej tvorby. Patríme do stredoeurópskeho kontextu, k zviditeľneniu Slovenska prispelo aj Trienále plagátu Trnava, od roku 1991 organizované komunitou aktívnych grafických dizajnérov. V súčasnosti plagát funguje v rámci širšieho spektra digitálnych a materiálnych aplikácií propagačnej stratégie spoločne s digitálnym dizajnom na webe, bilbordami, citylightmi.

Základ plagátovej zbierky SMD tvoria dary výtvarníkov generácie 2. polovice 20. storočia, ktoré ešte pred vznikom múzea dizajnu ...

11. celoslovenská výstava úžitkového umenia a priemyselného výtvarníctva, výstavný plagát

11. celoslovenská výsta ...

Andalúzsky pes, autorský filmový plagát

Andalúzsky pes, autorský ...

JSEP Datasystém, reklamný plagát

JSEP Datasystém, reklamný ...

322, filmový plagát

322, filmový plagát

Muž a žena pred XX. rokmi, filmový plagát

Muž a žena pred XX. r ...