Plagát

Plagátu dlho patrilo miesto na výslní grafického dizajnu. Od prelomu 19. a 20. storočia sa stal nerozlučným spoločníkom mestského človeka, prostriedkom slobody prejavu. Plagát je účelný, propaguje udalosť, produkt, či myšlienku, a zároveň môže byť obrazom, voľným výtvarným dielom.

Rozvoj spoločenského života, ekonomiky, inštitúcií v medzivojnovom období spôsobil vysoké nároky na vizuálnu prezentáciu. Vďaka aktivite významných výtvarníkov a grafikov, ale i vďaka reklamnému oddeleniu na Škole umeleckých remesiel v Bratislave, sa práve v tomto období u nás rozvinula tradícia výtvarne kvalitnej reklamy, a aj plagátovej tvorby. Patríme do stredoeurópskeho kontextu, k zviditeľneniu Slovenska prispelo aj Trienále plagátu Trnava, od roku 1991 organizované komunitou aktívnych grafických dizajnérov. V súčasnosti plagát funguje v rámci širšieho spektra digitálnych a materiálnych aplikácií propagačnej stratégie spoločne s digitálnym dizajnom na webe, bilbordami, citylightmi.

Základ plagátovej zbierky SMD tvoria dary výtvarníkov generácie 2. polovice 20. storočia, ktoré ešte pred vznikom múzea dizajnu zozbieral grafický dizajnér a výskumník grafického dizajnu Ľubomír Longauer. Druhú veľkú časť zbierky tvoria plagáty z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, invenčné autorské plagáty študentov z 90. rokov 20. storočia, kedy bola založená katedra grafického dizajnu.

Zbierka obsahuje príklady všetkých techník tvorby a sériového rozmnožovania plagátu – ofset, sieťotlač, digitálne tlače, ručne či fotograficky vytvorené predlohy – maľované, kreslené, kolážové plagáty. Klasické žánre ako kultúrny, spoločensko-kritický, agitačný, propagandistický, reklamný plagát, ale aj autorské typografické a konceptuálne kompozície. Unikátnym je experiment Ivana Štěpána, plastický plagát k výstave Danuvius 1968.

Plagátu dlho patrilo miesto na výslní grafického dizajnu. Od prelomu 19. a 20. storočia sa stal nerozlučným spoločníkom mestského človeka, prostriedkom slobody prejavu. Plagát je účelný, propaguje udalosť, produkt, či myšlienku, a zároveň môže byť obrazom, voľným výtvarným dielom.

Rozvoj spoločenského života, ekonomiky, inštitúcií v medzivojnovom období spôsobil vysoké nároky na vizuálnu prezentáciu. Vďaka aktivite významných výtvarníkov a grafikov, ale i vďaka reklamnému oddeleniu na Škole umeleckých remesiel v Bratislave, sa práve v tomto období u nás rozvinula tradícia výtvarne kvalitnej reklamy, a aj plagátovej tvorby. Patríme do stredoeurópskeho kontextu, k zviditeľneniu Slovenska prispelo aj Trienále plagátu Trnava, od roku 1991 organizované komunitou aktívnych grafických dizajnérov. V súčasnosti plagát funguje v rámci širšieho spektra digitálnych a materiálnych aplikácií propagačnej stratégie spoločne s digitálnym dizajnom na webe, bilbordami, citylightmi.

Základ plagátovej zbierky SMD tvoria dary výtvarníkov generácie 2. polovice 20. storočia, ktoré ešte pred vznikom múzea dizajnu ...

11. celoslovenská výstava úžitkového umenia a priemyselného výtvarníctva, výstavný plagát

11. celoslovenská výsta ...

Andalúzsky pes, autorský filmový plagát

Andalúzsky pes, autorský ...

JSEP Datasystém, reklamný plagát

JSEP Datasystém, reklamný ...

Muž a žena pred XX. rokmi, filmový plagát

Muž a žena pred XX. r ...

322, filmový plagát

322, filmový plagát