Proces a experiment

Každý dizajnér má svoj vlastný prístup k tvorbe s cieľom vytvoriť nový dizajn. Proces vzniku tvarového riešenia je ovplyvnený schopnosťami dizajnéra a technologickými možnosťami, ktoré má k dispozícii. Kresba je vo väčšine prípadov prvotným záznamom dizajnéra, pretože je najrýchlejším médiom na vyjadrenie myšlienky a zároveň poskytuje kompaktný priestor na riešenie výtvarných problémov.

Možností na uskutočnenie experimentu pri navrhovaní produktu je nespočetne veľa a uplatňujú sa pri všetkých druhoch dizajnu, korporátnej i autorskej tvorbe. Experimentovať možno s tvarom, materiálom, farbou, periodizáciou alebo syntetizáciou prvkov, náhodným tvarovaním, riadenými i neriadenými intervenciami, alebo vo filozofickej rovine, podobne ako vo voľnom umení, hľadať nové odpovede, naznačiť spoločenské, či profesijné problémy.

Priblíženie procesu tvorby a prezentácia výsledkov experimentu v dizajne odkrýva buď príbeh vzniku výrobku cez model a prototyp, alebo predstavuje finálny experimentálny produkt, ktorý ukazuje iný pohľad na dizajn v období svojho vzniku.

Katarína Hubová, Maroš Schmidt

Každý dizajnér má svoj vlastný prístup k tvorbe s cieľom vytvoriť nový dizajn. Proces vzniku tvarového riešenia je ovplyvnený schopnosťami dizajnéra a technologickými možnosťami, ktoré má k dispozícii. Kresba je vo väčšine prípadov prvotným záznamom dizajnéra, pretože je najrýchlejším médiom na vyjadrenie myšlienky a zároveň poskytuje kompaktný priestor na riešenie výtvarných problémov.

Možností na uskutočnenie experimentu pri navrhovaní produktu je nespočetne veľa a uplatňujú sa pri všetkých druhoch dizajnu, korporátnej i autorskej tvorbe. Experimentovať možno s tvarom, materiálom, farbou, periodizáciou alebo syntetizáciou prvkov, náhodným tvarovaním, riadenými i neriadenými intervenciami, alebo vo filozofickej rovine, podobne ako vo voľnom umení, hľadať nové odpovede, naznačiť spoločenské, či profesijné problémy.

Priblíženie procesu tvorby a prezentácia výsledkov experimentu v dizajne odkrýva buď príbeh vzniku výrobku cez model a prototyp, alebo predstavuje finálny experimentálny produkt, ktorý ukazuje iný pohľad na dizajn v období svojho vzniku.

...

Fľaša na nápoj Vajnkúler č. 2

Fľaša na nápoj Vajnkúler ...

Rádiobudík Tesla

Rádiobudík Tesla

Model telefónneho prístroja

Model telefónneho prístroja

Výrobcovia / firmy / školy