Identita

Chápanie vizuálnej identity sa počas 20. storočia vyvinulo od vytvorenia značky/loga k sofistikovanému súboru jednotlivých prvkov (logo, písmo, farebnosť) a jeho použitiu v kontexte prezentácie – administratíva, publikácie, informačný systém priestorov, webová stránka a pod. Jednotný systém použitia prvkov má jasne komunikovať hodnoty a filozofiu firmy, inštitúcie, akcie, produktu, či mesta a dokonca štátu.

Značky

Značky

Slovenská Grafia 1939, reklamný inzerát

Slovenská Grafia 1939, r...

Propagačný materiál k volebnej kampani hnutia Verejnosť proti násiliu

Propagačný materiál k ...

Hlavičkový papier Slovenská Grafia

Hlavičkový papier Slov...

Výrobcovia / firmy / školy