Komunikácia a multimédiá

Multimédiá a špeciálne digitálne médiá sú prirodzenou súčasťou našej každodennej skúsenosti a oblasti dizajnu sa týkajú z viacerých aspektov. Tvorba mnohých multimediálnych objektov či diel digitálneho charakteru patrí z hľadiska ich základnej funkcie do domény komunikačného dizajnu – animované reklamné spoty, dizajn webových stránok, televízna grafika. Tvorba multimédií je zároveň aj samostatnou disciplínou (alebo skôr súborom mnohých špecializovaných disciplín), ktorá sa vyčleňuje z tradičných oblastí tvorby a venuje sa vývoju digitálnych aplikácií, hier, užívateľských rozhraní, ovládacích systémov...

Pre výskum, prezentáciu a predovšetkým múzejné (dlhodobé) uchovávanie multimédií sú potrebné isté podmienky. SMD sa od svojho vzniku pripravuje aj na zbieranie multimediálnych objektov vo všetkých fázach ich existencie. Uchováva artefakty z preddigitálnej éry (originálne predlohy pre televíznu grafiku), dokumentáciu projektov s perspektívou budúceho nadobudnutia do zbierok (LookBook), ale aj diela ako animované spoty Ové Pictures.

Návrh televíznej grafiky – titulok relácie: Televízny klub mladých /č. 12/

Návrh televíznej grafiky – titulok relácie: Tele ...

Komunikačná kampaň pre filmový seminár 4 živly, 2015

Komunikačná kampaň pre filmový seminár 4 živly, 2015

LookBook, interaktívna kniha

LookBook, interaktívna kniha

Nový kreatívny koncept televízneho identu programových služieb RTVS — Jednotky a Dvojky / 2015

Nový kreatívny koncept televízneho identu programo ...

Týždeň slovenského filmu 2017, animovaný spot, 2017

Týždeň slovenského filmu 2017, animovaný spot, 2017

Týždeň slovenského filmu 2018, animovaný spot, 2018

Týždeň slovenského filmu 2018, animovaný spot, 2018

Výrobcovia / firmy / školy