Komunikácia a multimédiá

Multimédiá a špeciálne digitálne médiá sú prirodzenou súčasťou našej každodennej skúsenosti a oblasti dizajnu sa týkajú z viacerých aspektov. Tvorba mnohých multimediálnych objektov či diel digitálneho charakteru patrí z hľadiska ich základnej funkcie do domény komunikačného dizajnu – animované reklamné spoty, dizajn webových stránok, televízna grafika. Tvorba multimédií je zároveň aj samostatnou disciplínou (alebo skôr súborom mnohých špecializovaných disciplín), ktorá sa vyčleňuje z tradičných oblastí tvorby a venuje sa vývoju digitálnych aplikácií, hier, užívateľských rozhraní, ovládacích systémov...

Pre výskum, prezentáciu a predovšetkým múzejné (dlhodobé) uchovávanie multimédií sú potrebné isté podmienky. SMD sa od svojho vzniku pripravuje aj na zbieranie multimediálnych objektov vo všetkých fázach ich existencie. Uchováva artefakty z preddigitálnej éry (originálne predlohy pre televíznu grafiku), dokumentáciu projektov s perspektívou budúceho nadobudnutia do zbierok (LookBook), ale aj diela ako animované spoty Ové Pictures.

Komunikačná kampaň pre filmový seminár 4 živly, 2015

Komunikačná kampaň pre filmový seminár 4 živly, 2015

Týždeň slovenského filmu 2017, animovaný spot, 2017

Týždeň slovenského filmu 2017, animovaný spot, 2017

Týždeň slovenského filmu 2018, animovaný spot, 2018

Týždeň slovenského filmu 2018, animovaný spot, 2018

Febiofest — festival spot, 2015

Febiofest — festival spot, 2015

Radio_Head Awards 2017, animácie a grafika pre odovzdávanie hudobných cien, 2018

Radio_Head Awards 2017, animácie a grafika pre odo ...

LookBook, interaktívna kniha

LookBook, interaktívna kniha

Výrobcovia / firmy / školy