Komunikácia v priestore

Pre dizajnérov, ktorí pracujú s informáciami, je dôležitým aspektom mierka a s ňou súvisiaca čitateľnosť a ergonómia. Písmo použité v knihe má úplne iné parametre ako písmo na bilborde, v orientačnom systéme na letisku alebo v nápise na budove. Verejný priestor má množstvo funkcií, ktoré treba efektívne a kreatívne komunikovať smerom k jeho užívateľom. Navigovať, správne označiť, upútať pozornosť...

Výskum SMD sa zameriava aj na mapovanie priestorových realizácií, ktoré vychádzajú z tradície grafického dizajnu, no sú blízke sochárstvu, architektúre alebo scénografii. Výstavníctvo a tvorba múzejných expozícií sa nachádzajú na hrane disciplín, rovnako ako úžitkovo-sochárske diela vo verejnom priestore.

V expozícii vystavené diela sú modelmi. Všetky sú sofistikované, výtvarne silné a nesú filozofické posolstvo: Model priestorovej inštalácie – upútavky na kultúrnu udalosť Milana Veselého, experimentálny orientačný systém Ondreja Gavaldu a kombinácia sochárskeho reliéfu a informačného panelu Marcela Benčíka a architektov 2021.

Model pútača na Bienále ilustrácií Bratislava — vzducholoď

Model pútača na Bienále ilustrácií Bratislava — ...

Face to Face, interaktívny písmový systém

Face to Face, interaktívny písmový systém

Balustráda na Farských schodoch v Žiline

Balustráda na Farských schodoch v Žiline