Knižný dizajn, ilustrácia

Knižný dizajn sa zaoberá grafickou a typografickou úpravou kníh, časopisov, novín, neperiodických aj periodických publikácií. Rieši usporiadanie a podobu jednotlivých knižných elementov, ako sú text, ilustrácie, fotografie, titulný list, väzba či obálka.  V prvej polovici 20. storočia boli u nás najväčšími vydavateľmi kníh Matica slovenská (ktorá od roku 1927 vydávala aj detský časopis Slniečko), vydavateľstvo Tranoscius, nakladateľ Ján Horáček, pražský vydavateľ Leopold Mazáček so svojou edíciou Slovenská tvorba. Na grafickej úprave kníh a publikácií s nimi spolupracovali mnohí významní slovenskí i českí výtvarníci. Na výrobu kníh sa používala technológia kníhtlače a tlače z výšky. Od 30. rokov sa postupne stále viac používala farebná tlač a spolu s ňou sa prirodzene rozvíjala aj slovenská ilustrácia a karikatúra.

Peter Pišťanek: Rukojemník, dizajn knihy

Peter Pišťanek: Rukojemník, dizajn knihy

Ryszard Kapuscinski: Impérium, grafický dizajn knihy

Ryszard Kapuscinski: Impérium, grafický dizajn knihy

J. C. Hronský: Púť lásky. Serbianka, obálka knihy

J. C. Hronský: Púť lásky. Serbianka, obálka knihy

André Maurois: Filip Marcenat a jeho dve ženy, väzba knihy

André Maurois: Filip Marcenat a jeho dve ženy, vä ...

Martin Rázus: Svety Svety (diel  tretí)

Martin Rázus: Svety Svety (diel tretí)

Milan Hviezdin: Horúce ráno, obálka knihy

Milan Hviezdin: Horúce ráno, obálka knihy