Knižný dizajn, ilustrácia

Knižný dizajn sa zaoberá grafickou a typografickou úpravou kníh, časopisov, novín, neperiodických aj periodických publikácií. Rieši usporiadanie a podobu jednotlivých knižných elementov, ako sú text, ilustrácie, fotografie, titulný list, väzba či obálka.  V prvej polovici 20. storočia boli u nás najväčšími vydavateľmi kníh Matica slovenská (ktorá od roku 1927 vydávala aj detský časopis Slniečko), vydavateľstvo Tranoscius, nakladateľ Ján Horáček, pražský vydavateľ Leopold Mazáček so svojou edíciou Slovenská tvorba. Na grafickej úprave kníh a publikácií s nimi spolupracovali mnohí významní slovenskí i českí výtvarníci. Na výrobu kníh sa používala technológia kníhtlače a tlače z výšky. Od 30. rokov sa postupne stále viac používala farebná tlač a spolu s ňou sa prirodzene rozvíjala aj slovenská ilustrácia a karikatúra.

J. C. Hronský: Púť lásky. Serbianka, obálka knihy

J. C. Hronský: Púť lásky. Serbianka, obálka knihy

Ľudovít Kubáni: Mendík, obálka knihy

Ľudovít Kubáni: Mendík, obálka knihy

Boris Filan: Túlavý psík, dizajn knihy a varianty písmena F

Boris Filan: Túlavý psík, ...

Martin Rázus: Svety Svety (diel  štvrtý)

Martin Rázus: Svety Svety (diel štvrtý)

Dvojstránka z časopisu Slniečko 1/1939 (september) zo súboru z rokov 1937-1944

Dvojstránka z časopisu Slniečko 1/1939 (september) ...

Vladimír Wagner: Profil slovenského výtvarného umenia, obálka knihy

Vladimír Wagner: Profil slovenského výtvarného ume ...