Knižný dizajn, ilustrácia

Knižný dizajn sa zaoberá grafickou a typografickou úpravou kníh, časopisov, novín, neperiodických aj periodických publikácií. Rieši usporiadanie a podobu jednotlivých knižných elementov, ako sú text, ilustrácie, fotografie, titulný list, väzba či obálka.  V prvej polovici 20. storočia boli u nás najväčšími vydavateľmi kníh Matica slovenská (ktorá od roku 1927 vydávala aj detský časopis Slniečko), vydavateľstvo Tranoscius, nakladateľ Ján Horáček, pražský vydavateľ Leopold Mazáček so svojou edíciou Slovenská tvorba. Na grafickej úprave kníh a publikácií s nimi spolupracovali mnohí významní slovenskí i českí výtvarníci. Na výrobu kníh sa používala technológia kníhtlače a tlače z výšky. Od 30. rokov sa postupne stále viac používala farebná tlač a spolu s ňou sa prirodzene rozvíjala aj slovenská ilustrácia a karikatúra.

Edmondo de Amicis: Srdce

Edmondo de Amicis: Srdce

Dagmar Poláčková: Aleš Votava, grafický dizajn knihy

Dagmar Poláčková: Aleš Votava, grafický dizajn knihy

Bibliofília Štôla – poznámky z leta 1934

Bibliofília Štôla – poznámky z leta 1934

Viliam Klimáček- Noha k nohe

Viliam Klimáček- Noha k nohe

Dušan Mitana: Krst ohňom, dizajn knihy

Dušan Mitana: Krst ohňom, dizajn knihy