Knižný dizajn, ilustrácia

Knižný dizajn sa zaoberá grafickou a typografickou úpravou kníh, časopisov, novín, neperiodických aj periodických publikácií. Rieši usporiadanie a podobu jednotlivých knižných elementov, ako sú text, ilustrácie, fotografie, titulný list, väzba či obálka.  V prvej polovici 20. storočia boli u nás najväčšími vydavateľmi kníh Matica slovenská (ktorá od roku 1927 vydávala aj detský časopis Slniečko), vydavateľstvo Tranoscius, nakladateľ Ján Horáček, pražský vydavateľ Leopold Mazáček so svojou edíciou Slovenská tvorba. Na grafickej úprave kníh a publikácií s nimi spolupracovali mnohí významní slovenskí i českí výtvarníci. Na výrobu kníh sa používala technológia kníhtlače a tlače z výšky. Od 30. rokov sa postupne stále viac používala farebná tlač a spolu s ňou sa prirodzene rozvíjala aj slovenská ilustrácia a karikatúra.

Fraňo Kráľ: Čenkovej deti, knižná obálka

Fraňo Kráľ: Čenkovej deti, knižná obálka

Rudolf Kalčík: Biely list, edícia Zenit, obálka a typografia knihy

Rudolf Kalčík: Biely list, edícia Zenit, obálka a ...

Boris Pasternák: Čas bez lásky

Boris Pasternák: Čas bez lásky

Dagmar Poláčková: Aleš Votava, grafický dizajn knihy

Dagmar Poláčková: Aleš Votava, grafický dizajn knihy

André Maurois: Filip Marcenat a jeho dve ženy, väzba knihy

André Maurois: Filip Marcenat a jeho dve ženy, vä ...

E. B. Lukáč: Spoveď, obálka knihy

E. B. Lukáč: Spoveď, obálka knihy