Knižný dizajn, ilustrácia

Knižný dizajn sa zaoberá grafickou a typografickou úpravou kníh, časopisov, novín, neperiodických aj periodických publikácií. Rieši usporiadanie a podobu jednotlivých knižných elementov, ako sú text, ilustrácie, fotografie, titulný list, väzba či obálka.  V prvej polovici 20. storočia boli u nás najväčšími vydavateľmi kníh Matica slovenská (ktorá od roku 1927 vydávala aj detský časopis Slniečko), vydavateľstvo Tranoscius, nakladateľ Ján Horáček, pražský vydavateľ Leopold Mazáček so svojou edíciou Slovenská tvorba. Na grafickej úprave kníh a publikácií s nimi spolupracovali mnohí významní slovenskí i českí výtvarníci. Na výrobu kníh sa používala technológia kníhtlače a tlače z výšky. Od 30. rokov sa postupne stále viac používala farebná tlač a spolu s ňou sa prirodzene rozvíjala aj slovenská ilustrácia a karikatúra.

Zornička roč. 1966 — 1967, č. 11, 1967, obálka časopisu

Zornička roč. 1966 — 1967, č. 11, 1967, ...

Education and Culture in
  Slovakia in Socialist Czechoslovakia

Education and Culture in Slovakia in Socialist C ...

Peter Pišťanek: Rukojemník, dizajn knihy

Peter Pišťanek: Rukojemník, dizajn knihy

Martin Rázus: Svety Svety (diel  tretí)

Martin Rázus: Svety Svety (diel tretí)

kniha František Hečko: Červené
  víno

kniha František Hečko: Červené víno