Identita

Chápanie vizuálnej identity sa počas 20. storočia vyvinulo od vytvorenia značky/loga k sofistikovanému súboru jednotlivých prvkov (logo, písmo, farebnosť) a jeho použitiu v kontexte prezentácie – administratíva, publikácie, informačný systém priestorov, webová stránka a pod. Jednotný systém použitia prvkov má jasne komunikovať hodnoty a filozofiu firmy, inštitúcie, akcie, produktu, či mesta a dokonca štátu.

Propagačný materiál k volebnej kampani hnutia Verejnosť proti násiliu

Propagačný materiál k vol ...

Značky

Značky

Hlavičkový papier Slovenská Grafia

Hlavičkový papier Slove ...

Slovenská Grafia 1939, reklamný inzerát

Slovenská Grafia 1939, re ...