Drevo

Drevo je materiál so špecifickými vlastnosťami, akustickými, optickými, haptickými, a pre svoju dostupnosť sa stalo mimoriadne dôležitým v ľudovom prostredí.Drevo sa využívalo na výrobu predmetov každodennej potreby, ale aj ako materiál na vyjadrenie umeleckých predstáv. Je spojené s tradičnými remeselnými technológiami, ktoré sa zdokonaľovali stáročia. Základným princípom práce s drevom bolo spojenie estetiky s funkčnosťou, so zmyslom pre proporcie a materiál. Táto silná tradícia prerástla v šesťdesiatych rokoch 20. storočia do širších snáh o formovanie aktuálnej hmotnej kultúry zodpovedajúcej modernej dobe.

Výtvarníci pracujúci pre ÚĽUV (Václav Kautman, Viktor Holešťák-Holubár, neskôr Stanislav Koreň) posunuli tradičné remeslo k súčasnému dizajnu. Cit pre materiál a použitú technológiu je typickým znakom ich tvorby. Dá sa povedať, že vznikla nová tradícia, ktorá je prítomná dodnes. Vtedy to boli výtvarníci a umelci – dnes dizajnéri, ktorí využívajú tradičné postupy, ale čoraz častejšie ich spájajú s modernými technológiami, navrhujú a sami realizujú solitéry pre interiér, stolovacie prvky, hračky, svietidlá... V deväťdesiatych rokoch zasiahli do vývoja produktov z dreva výrazné osobnosti – dizajnéri Tibor Uhrín a Miroslav Mládenek. Obaja poznajú dokonale materiál drevo a využívajú rôzne spôsoby jeho opracovania, overené technológie obohacujú o vlastné postupy. Tibor Uhrín sa v minulosti venoval aj navrhovaniu sériovo vyrábaných stavebníc a hračiek. Mladší kolegovia, Michal Hanula a Richard Seneši, pracujú na hranici medzi dizajnom a remeslom, ale každý prináša svojský koncept. Drevo stále zostáva dôležitým materiálom aj pre sériovú výrobu nábytku, ktorej sa venujú viaceré slovenské firmy.

Katarína Hubová

Drevo je materiál so špecifickými vlastnosťami, akustickými, optickými, haptickými, a pre svoju dostupnosť sa stalo mimoriadne dôležitým v ľudovom prostredí.Drevo sa využívalo na výrobu predmetov každodennej potreby, ale aj ako materiál na vyjadrenie umeleckých predstáv. Je spojené s tradičnými remeselnými technológiami, ktoré sa zdokonaľovali stáročia. Základným princípom práce s drevom bolo spojenie estetiky s funkčnosťou, so zmyslom pre proporcie a materiál. Táto silná tradícia prerástla v šesťdesiatych rokoch 20. storočia do širších snáh o formovanie aktuálnej hmotnej kultúry zodpovedajúcej modernej dobe.

Výtvarníci pracujúci pre ÚĽUV (Václav Kautman, Viktor Holešťák-Holubár, neskôr Stanislav Koreň) posunuli tradičné remeslo k súčasnému dizajnu. Cit pre materiál a použitú technológiu je typickým znakom ich tvorby. Dá sa povedať, že vznikla nová tradícia, ktorá je prítomná dodnes. Vtedy to boli výtvarníci a umelci – dnes dizajnéri, ktorí využívajú tradičné postupy, ale čoraz častejšie ich spájajú s modernými technológiami, ...

Rapkáč, študentská práca

Rapkáč, študentská práca

Misa

Misa

Misa

Misa