Hravé detstvo

Pri tvorbe hračky rozoznávame dva rozdielne prístupy. Dizajn hračiek pre sériovú výrobu rôznych druhov hračiek z rôznych materiálov a autorský prístup, ktorý sa výraznejšie presadil v drevenej hračke.

Základy pre súčasné ponímanie dizajnu drevenej hračky položili v päťdesiatych rokoch Václav Kautman, neskôr Vladimír Kompánek. Ich jednoduché štylizované tvary zvierat alebo fašiangových figúrok sa pohybovali na hranici medzi úžitkovým predmetom a výtvarným objektom. Marián Huba využíva moment emotívneho pôsobenia hračky, ktoré zvýrazňuje ručným remeselným opracovaním dreva a využívaním tradičných techník. Tibor Uhrín je autorom novodobej sériovo vyrábanej drevenej stavebnice Gringo a Karol Krčmár tvoril hračky v malých sériách, pod vlastnou značkou Carlo. Prvými sériovo vyrábanými hračkami v Tatrasmalte Pohorelá boli plechové formičky a detské vedierka a v roku 1955 sa do výroby dostali aj prvé mechanické hračky. Technológie na ich výrobu v Pohorelej prevzali z českého závodu TOFA Hejnice, nachádzalo sa tu však aj vlastné konštrukčné oddelenie, v ktorom prebiehal vývoj nových hračiek.

Od roku 1966 sa na obaloch začal objavovať názov Strojsmalt, ktorý súvisel s novým výrobným programom. V rokoch 1966 – 1975 sa v Strojsmalte vyrábalo až 30 druhov hračiek, no v roku 1980 ich výroba zanikla. Vo výrobnom družstve Mlaď Handlová v roku 1963 pôvodný program na výrobu gombíkov nahradili výrobou plyšových hračiek podľa vzorov z VD Směr Praha. Prvé vlastné plyšové hračky navrhovala Gizka Maršáleková, ktorú na pozícii vedúcej vývoja v roku 1982 vystriedala Vierka Fábryová. V roku 2007 výrobné družstvo Mlaď ukončilo svoju podnikateľskú činnosť. Naše sériovo vyrábané hračky boli v obchodoch postupne nahradené hračkami z dovozu.

Maroš Schmidt, Katarína Hubová

Pri tvorbe hračky rozoznávame dva rozdielne prístupy. Dizajn hračiek pre sériovú výrobu rôznych druhov hračiek z rôznych materiálov a autorský prístup, ktorý sa výraznejšie presadil v drevenej hračke.

Základy pre súčasné ponímanie dizajnu drevenej hračky položili v päťdesiatych rokoch Václav Kautman, neskôr Vladimír Kompánek. Ich jednoduché štylizované tvary zvierat alebo fašiangových figúrok sa pohybovali na hranici medzi úžitkovým predmetom a výtvarným objektom. Marián Huba využíva moment emotívneho pôsobenia hračky, ktoré zvýrazňuje ručným remeselným opracovaním dreva a využívaním tradičných techník. Tibor Uhrín je autorom novodobej sériovo vyrábanej drevenej stavebnice Gringo a Karol Krčmár tvoril hračky v malých sériách, pod vlastnou značkou Carlo. Prvými sériovo vyrábanými hračkami v Tatrasmalte Pohorelá boli plechové formičky a detské vedierka a v roku 1955 sa do výroby dostali aj prvé mechanické hračky. Technológie na ich výrobu v Pohorelej prevzali z českého závodu TOFA Hejnice, nachádzalo sa tu však aj vlastné konštrukčné oddelenie, v ktorom prebiehal vývoj nových hračiek.

Od ...

Plyšová hračka - pes na koliečkách

Plyšová hračka - pes na koliečkách

Odrážadlo pre deti, Model J – Milan Edition

Odrážadlo pre deti, Model J – Milan Edition

Detská stavebnica Janík

Detská stavebnica Janík

Kolekcia hračiek

Kolekcia hračiek

Z kolekcie hračiek Zo ZOO

Z kolekcie hračiek Zo ZOO