Večná geometria

Geometria je základným prvkom štylizácie, ktorá neodmysliteľne patrí k procesu dizajnérskeho vyjadrovania. Ja osobne vnímam geometriu najintenzívnejšie pri svojich sústružených experimentoch. Pri suchom dreve je výsledkom pravidelný rotačný tvar.“

Michal Hanula

Geometria je základom. V konečnom dôsledku všetky tvary, ktoré robím z dreva, vytváram na nejakom stroji alebo zariadení, a ten má geometrický nástroj, alebo sa samotný materiál pohybuje po geometrickej dráhe. Z toho vyplýva, že musí mať geometrický tvar alebo je kombináciou geometrických tvarov. Keď si robím dopredu nákres alebo plán, rozmýšľam často v základných geometrických tvaroch.“

Tibor Uhrín

Keď použijeme v dizajne geometrické alebo prírodné tvary, je to neustále hľadanie dokonalosti.“

Pavol Thurzo

Hlavnou hodnotou je pre mňa spojenie funkcie a čistej formy „bez výzdoby“. Výsledok síce vyjadruje čas vzniku, ale snaha o minimalizmus mu dáva nadčasový charakter.“

Tadeusz Blonski

Geometria je pre mňa niekedy jedným z prvých východísk pri navrhovaní, snažím sa ju zjednodušovať vzhľadom na výrobné postupy, ktoré majú byť čo najefektívnejšie, preto sa aj forma výrobku javí viac celistvá a čistá. Sú však prípady, keď je prístup k práci, resp. produkt, ktorý vzniká, od geometrie úplne oprostený a jeho podoba môže byť amorfná. Geometria si však nachádza aj tu svoje miesto v podobe skice alebo predlohy vo výrobnom procese.“

Štefan Nosko

Geometrické tvary sú jednoduchou matematikou a sú pre nás veľmi príťažlivé. S geometrickými princípmi sa dizajnér pri tvorbe nezmýli.“

Elena a Peter Simoník – ALLT STUDIO

Kolekcia Colorcode bola hľadaním farebného kódu v odeve. Základným prvkom sa stala kocka, radená v ploche vedľa seba a pod seba, zobrazujúca jednoduchú vzorkovnicu farieb. Najsilnejší a najvýstižnejší dezén vznikol skombinovaním kockovaného vzoru a loga kolekcie. Colorcode sa stal dresskódom pre všetkých milovníkov farieb a obľúbený je aj v súčasnosti.“

Lenka Sršňová

Už dlho rozmýšľam nad tým, ako čo najlepšie ľuďom sprostredkovať, čo sa odohráva v živej štruktúre stromu, v dreve. Aká bola dynamika jeho rastu, v akých podmienkach sa vyvíjal, čo ho ovplyvnilo. Nevidím zmysel v kopírovaní tvaru stromu. Naopak, živosť dreva sa dá najlepšie sprostredkovať v čistej, abstrahovanej, geometrickej forme. Presne vedenými rezmi strom analyzujem, uskutočňujem záznam jeho rastu. V kocke sa dá najlepšie čítať organickosť konkrétnej časti stromu."

Richard Seneši

Geometria je základným prvkom štylizácie, ktorá neodmysliteľne patrí k procesu dizajnérskeho vyjadrovania. Ja osobne vnímam geometriu najintenzívnejšie pri svojich sústružených experimentoch. Pri suchom dreve je výsledkom pravidelný rotačný tvar.“

Michal Hanula

Geometria je základom. V konečnom dôsledku všetky tvary, ktoré robím z dreva, vytváram na nejakom stroji alebo zariadení, a ten má geometrický nástroj, alebo sa samotný materiál pohybuje po geometrickej dráhe. Z toho vyplýva, že musí mať geometrický tvar alebo je kombináciou geometrických tvarov. Keď si robím dopredu nákres alebo plán, rozmýšľam často v základných geometrických tvaroch.“

Tibor Uhrín

Keď použijeme v dizajne geometrické alebo prírodné tvary, je to neustále hľadanie dokonalosti.“

Pavol ...

Svietniky Ostalgia

Svietniky Ostalgia

Son - syn, barová stolička

Son - syn, barová stolička

Stolné svietidlo 06-03/1

Stolné svietidlo 06-03/1

Svietnik OAK

Svietnik OAK